Arbejdsret

Som virksomhedsleder er du sommetider tvunget til at skille dig af med en medarbejder eller flere, i Frankrig via en ”social plan”.

Vi hjælper dig med at styre gennem denne franske labyrint for at respektere de forskellige procedurer

Dette ansættelsesforhold kan også skabe en mere alvorlig tvist, der kun kan løses ved den franske Arbejdsret ”Conseil de Prud’Hommes”. Vi behandler og hovedforhandler denne retssag, men er en mindelig løsning mulig finder vi den.

Som arbejdsgiver har du en del forpligtelser over for dine medarbejdere, omkring arbejdstider, sikkerhed og beskyttelse af dine medarbejders fysiske og mentale sundhed (på deres arbejdsplads).

Implementeringen af gode arbejdsvilkår kan kræve handlinger for at; forhindre faglige risici, informere og uddanne medarbejdere eller etablere en passende organisation.

Som medarbejder kan arbejdsrelationer i virksomheden forværres, eller du kan opleve unormal adfærd i din virksomhed eller blive ubegrundet afskediget.

Som medarbejder har du rettigheder vedrørende uddannelse, så din karriere kan udvikle sig eller du kan tilpasse sig de nye arbejdsredskaber og nye teknologier, der integreres i din virksomhed.

Vi ledsager dig med vore kompetence i den henseende og med og bistand undervejs.

En sag ved Conseil de Prud’Hommes kræver vor særlige ekspertise med viden om krav til en sag herunder proceduremæssigt særpræg med hensyn til juridiske og faktiske argumenter og fremlæggelse af bevismateriale.