Salær

Virksomhedens gebyrer fastlægges fra sag til sag afhængigt af din situation, virksomhedens vanskelighed, omkostningerne og de skridt, der skal tages.

Virksomhedens gebyrer vil blive genstand for en gebyraftale, der specificerer beløbet og metoden til at bestemme gebyrerne samt de påtænkte omkostninger og udbetalinger.

Afhængigt af arten af den fil, du ønsker at overlade Mr Pedersen, faktureres gebyrerne til timeprisen eller i henhold til en fast sats. Et performancegebyr kan også forventes.

I tilfælde af behørig omhu, som ikke er omhandlet i pakken eller overskridelse af antallet af timer, der er fastlagt i den indledende pakke på grund af nye forhold, der har indflydelse på sagsforløbet, faktureres de ekstra tjenester (i forudgående aftale med klienten) på på grundlag af advokatens timesats.

Gebyrerne er genstand for en bestemmelse, der skal bruges på gebyrerne.

Salær kan betales med check eller via bankoverførsel.