Skatteret

Skattelovgivning, både fransk og dansk, kan være vanskelig at forstå.

Mr Pedersen rådgiver og hjælper dig med skatteret, både i rådgivning og i retssager med skattemyndighederne.

Virksomheden hjælper dig således med spørgsmål vedrørende skatteoptimering, nedsættelser og skattekreditter vedrørende dig med ekspertise tilpasset din situation.

Disse emner kan navnlig stamme fra opsigelsen af den fransk-danske aftale fra 2008.

En principiel (minister)aftale blev indgået i 2019 om at etablere en ny Dobbeltbeskatningsaftale mellem Frankrig og Danmark. Den forventes snarligt udformet og at træde i kraft i 2021 og giver nye regler for hvordan dobbeltbeskatning undgås.

I mellemtiden opretholder den franske, som den danske skatteadministration, andre mekanismer til begrænsning af denne dobbeltbeskatning.

Under alle omstændigheder kan vort kontor rådgive dig med konkret problemstillinger, selvangivelser, og med at foregribe fremtidige skattemæssige foranstaltninger eller styre en tvist under en skatterevision.