Familieret

Dansk/franske skilsmisser herunder valg af værneting, dvs. opstart af sagen i Statsforvaltningen, der kan oversendes til Byretten i tilfælde af uenighed (dog ikke vedrørende vilkår vedr. børn), hvilket også giver mulighed for opnåelse af dækning via fri proces.

Afhængigt af situationen er det muligt af vælge mellem dansk og fransk værneting (domstol) eller at planlægge situationen forud for sagen, så den bedste instans for det ønskede resultat vælges.

I Frankrig er det Chambre Familiale ved Tribunal Judiciaire, dvs. Familieretsdommeren, Le Juge aux Affaires Familiales, direkte uden behov for en administrativ myndighed, der behandler separation, skilsmisser, bidrag til ægtefælle eller børn…. og hvad der ellers er en konsekvens af samlivets ophør.

Også bodeling og alle andre problemstillinger, der falder under familieretsområdet behandles.