Procedure

Vi rådgiver dig og forsvarer dine interesser ved alle nationale domstole i indenfor vore kompetenceområder.

Vi opfordrer til forlig, men når det ikke fungerer, hjælper vi dig med at finde den bedste strategi for at forsvare dine interesser og opnå den bedst mulige løsning.

Den nylige reform af den civile retspleje i 2020 ændrede domstolssystemet ved at fusionere domstole, etablere et nyt system for sagsanlæg og fornyelse af berammelsessystemet, nu i højere grad via elektronisk opkobling.

Denne reform har ændret forpligtelserne forud for indledningen af en retssag, især forpligtelsen til forudgående at søge en mindelig løsning af tvisten.

Vort firma følger dig på hver etape for at undgå ubehagelige overraskelser i håndteringen af tvister.