Agent- og forhandlerret

Der er betydelig afvigelse mellem den juridiske stilling for henholdsvis en agent / handelsagent og en agentgiver, som en konsekvens af om retsforholdet er underlagt fransk eller dansk lov, selvom de respektive bestemmelser begge er afledede af samme Handelsagentdirektiv. Kort sagt giver fransk ret bedre beskyttelse af agenten, en betydelig erstatning kan ofte blive konsekvensen af en opsigelse, mens dansk ret er mere til fordel for agentgiveren.

Derfor er en underskrevet skriflig aftale og dennes formulering naturligvis, allerede ved opstarten af agentforholdet, yderst vigtig.

Vi assisterer forud for og ved forhandling eller retssag efter en opsigelse af en agent eller en forhandler, men ligeledes med gennemgang og forbedring af en eksisterende kontrakt / kontraktforhold.