Generelle betingelser for webstedet

Adgang og brug af webstedet

Adgang til og brug af hjemmesiden tilgængelig på følgende adresse: https://www.advokater.fr/ (i det følgende benævnt “webstedet”) fra CHRISTIAN PEDERSEN (i det følgende benævnt “kabinettet”) ) og de tilbudte tjenester er underlagt overholdelse af disse generelle brugsbetingelser. Webstedet er et præsentationssted for dette firma og dets ekspertiseområder.

Site Manager er et advokatfirma.

Kabinettet forbeholder sig retten til at ændre webstedet og de generelle brugsbetingelser til enhver tid eller at supplere disse med nye yderligere kontraktlige betingelser. Derfor opfordres brugerne til regelmæssigt at konsultere de generelle brugsbetingelser for at henvise til den nyeste version, der er gældende.

De tilgængelige oplysninger på webstedet er til informationsformål og udgør på ingen måde et tilbud om tjenester. Selvom alt gøres for at give brugerne tilgængelige og verificerede oplysninger, kan medlemmer af netværket ikke holdes ansvarlige for fejl eller mangler, samt for nogen utilgængelighed af information eller tjenester. De kan heller ikke garantere nøjagtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de informationer, der spreder sig på webstedet. Følgelig anerkender brugeren brug af disse oplysninger under sit eksklusive ansvar.

Intellektuel ejendom

Dette websted såvel som tekster, billeder, tegninger, layout og træstruktur samt det grafiske charter på webstedet er beskyttet især under intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder og må ikke gengives, repræsenteres, bruges, ændres , formidlet, fejlagtigt eller brugt i enhver form og til ethvert formål.

Enhver gengivelse, repræsentation, ændring, fejlagtig repræsentation, brug, distribution, markedsføring og udnyttelse, helt eller delvis, uanset hvilken som helst grund af dette websted eller dets elementer, der er taget isoleret uden forudgående skriftlig og underskrevet tilladelse fra rettighedsindehaveren, er forbudt. Du accepterer at overholde de rettigheder og regler for brug, der vises på dette websted, og mere generelt accepterer du ikke at gengive eller repræsentere indholdet på vores websted uden vores forudgående tilladelse.

Personlig data

Virksomheden sørger for kun at indsamle tilstrækkelige, relevante og nødvendige personlige data med hensyn til formålet med behandlingen og træffe passende foranstaltninger med hensyn til sikkerhed og fortrolighed for at sikre deres beskyttelse, herunder databeskyttelsesproblemer fra deres befrugtning og som standard.

Virksomheden forpligter sig til at overholde bestemmelserne i de gældende regler, især bestemmelserne i europæisk forordning 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger, der trådte i kraft den 25. maj 2018 (“GDPR”) såvel som dem for Lov kendt som Computing and Liberties af 6. januar 1978 og enhver lov eller forskrift, der kan supplere eller erstatte den.

Formålet med disse generelle betingelser er at informere dig på en klar og gennemsigtig måde om de personlige data, vi behandler, og procedurerne for denne behandling.

For ethvert spørgsmål, der vedrører dine data, kan du kontakte os ved at sende en e-mail til vores firma på følgende adresse: icp@advokater.fr

Hypertext-links

Brug af hypertext-links på webstedet kan føre brugeren til andre websteder eller applikationer, uafhængigt af webstedet.

Hypertekstlinkene, der er etableret mod andre sider eller applikationer fra webstedet, kan under ingen omstændigheder påtage sig ansvaret for Site Manager.

Tilsvarende er indsættelse af hypertext-links til hele eller dele af webstedet autoriseret på en ikke-eksklusiv basis og kan til enhver tid tilbagekaldes, uden at Site Manager behøver at give nogen begrundelse, og forudsat at dette link ikke kan oprette mod webstedet en karakter falsk, falsk, nedsættende eller som kan skade det.

Under denne tilladelse forbeholder Site Manager sig retten til at gøre indsigelse.