Dansk advokat & fransk avocat med base i Paris

Ib Christian Pedersen har praktiseret som selvstændig Avocat à la Cour d’Appel de Paris, og samtidig

som dansk advokat, i over 15 år. Forberedelse og hovedforhandling af retssager af civil og erhvervsmæssig karakter,

ved domstole i hele Frankrig, samt i Danmark i forbindelse med franskrelaterede tvister.

Hovedarbejdsområder indenfor rådgivning er : Selskabs- og erhvervsret, arbejdsret, agent- og forhandlerret, erstatningsret – personskadesager, skatteret, køb, salg og leje af fast ejendom herunder landbrug, familie- og arveret, dødsbobehandling.