Dansk advokat & fransk avocat med base i Paris

Ib Christian Pedersen har praktiseret som selvstændig Avocat à la Cour d’Appel de Paris, og samtidig som dansk advokat, i over 20 år. Forberedelse og hovedforhandling af retssager af civil og erhvervsmæssig karakter, ved domstole i hele Frankrig,
samt i Danmark i forbindelse med franskrelaterede tvister.

Hovedarbejdsområder indenfor rådgivning er : Selskabs- og erhvervsret, arbejdsret, agent- og forhandlerret, erstatningsret – personskadesager, skatteret, køb, salg og leje af fast ejendom herunder landbrug, familie- og arveret, dødsbobehandling.

ICP Advokater v/advokat Ib Christian PEDERSEN samarbejder med Advokatfirmaet BuusMark i Roskilde, i diverse sager.

BuusMark Advokatfirma I/S (www.buusmark.dk)
Sankt Ols Gade 4-6, 4000 Roskilde, Danmark
Tlf: 46 30 20 30 | Mail: post@buusmark.dk